ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Στόχος και Όραμα

Η PEPER Α.Ε εταιρεία παραγωγής και τυποποίησης προϊόντων τουρσί ιδρύθηκε το 2000, υλοποιώντας το όραμα και τις φιλοδοξίες των μετόχων της για τη διάθεση εντός και εκτός Ελλάδας αγροτικών προϊόντων εξαιρετικής ποιότητας.

Στόχος της εταιρείας η παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων με στόχο την συνεχή κατάκτηση νέων αγορών και την ένταξη στο πελατολόγιο της ολοένα περισσότερων πελατών. Η εταιρεία επέλεξε  να μην συμβιβάζεται  με μια απλή και κοινή παραγωγή προϊόντων, Επιδιώκει πάντοτε το άριστο αποτέλεσμα μέσα από τον άρτιο συνδυασμό του καταρτισμένου ανθρωπίνου δυναμικού και του εξαιρετικού τεχνολογικού εξοπλισμού.

Παράλληλα η PEPER SA συμβάλλει στην προσπάθεια της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, αυξάνοντας τις εξαγωγές, την απασχόληση και την γεωργική παραγωγή.

Όραμα μας είναι να αναδείξουμε σταδιακά την PEPER SA σε μια από τις σημαντικότερες εταιρείες παραγωγής πιπεριάς σε άλμη και ομοειδών προϊόντων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, με επέκταση των εξαγωγών σε χώρες της Ασίας και της Αμερικής. Για το λόγο αυτό αναβαθμίζουμε συνεχώς τις υποδομές μας, καινοτομώντας και επενδύοντας στη νέα τεχνολογία, για τη παραγωγή νέων προϊόντων. Τα νέα προϊόντα σε συνδυασμό με τις εκσυγχρονισμένες ιδέες και γνώσεις πάνω στη παραγωγή και πώληση των προϊόντων, έχουν ως αποτέλεσμα η PEPER SA να έχει χτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους προμηθευτές της και τους πελάτες. Οι σχέσεις αυτές συμβάλλουν σημαντικά στην ανοδική πορεία της εταιρείας.

 

Εγκαταστάσεις

Η μονάδα παραγωγής είναι εγκατεστημένη σε ασφαλτοστρωμένο γήπεδο 32,000m2 . Οι υπερσύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις 2,200m2 πληρούν κάθε κανόνα για την υγιεινή και ασφαλή παραγωγή τροφίμων. Από την ίδρυσή της η εταιρεία μας ελέγχεται και  πιστοποιείται ανελλιπώς με ISO 22000.   Οι γραμμές παραγωγής είναι εξοπλισμένες με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας διασφαλίζοντας έτσι την εξαιρετική ποιότητα της πιπεριάς σε όλα τα παραγωγικά στάδια. Το έμπειρο και άριστα καταρτισμένο εργατικό, επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό, είναι σε θέση να διασφαλίσει την τήρηση των προδιαγραφών που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια του τελικού προϊόντος.ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ