ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η εταιρεία PEPER SA στηρίζει τον Έλληνα παραγωγό.

Το 100% της πρώτης ύλης των παραγομένων προϊόντων προέρχεται από παράγωγους της θεσσαλικής γης. Η διαρκής επένδυση στο πρωτογενή τομέα προϋποθέτει τη στενή επίβλεψη και παρακολούθηση των καλλιεργειών. Η PEPΕR SA διασφαλίζει σε συνεργασία με άρτια καταρτισμένους γεωπόνους την παραγωγή ασφαλών αγροτικών προϊόντων σύμφωνα με τις προδιάγραφες από την ΕΕ.

Η παραγωγική διαδικασία συντελείται σε 3 φάσεις

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Παραλαβή της πρώτης ύλης
Παραλαβή της πρώτης ύλης

Η πρώτη ύλη συλλέγεται με τα χέρια στους τόπους παραγωγής των περιοχών Τρικάλων και Καρδίτσας, στην συνέχεια μεταφέρεται, την ιδιά μέρα, στις  εγκαταστάσεις μας. Εκεί γίνεται η ποιοτική διαλογή οπτικά  και η ταξινόμηση κατά μέγεθος(καλιμπράρισμα). Στη συνέχεια οι πιπεριές τοποθετούνται σε βαρέλια και μεταφέρονται στο χώρο όπου γίνεται η τουρσοποίηση  του προϊόντος. Η πλήρωση των βαρελών με άλμη γίνεται με υπόγειο κλειστό "δίκτυο άλμης" διασφαλίζοντας υψηλότατα ποιοτικά στάνταρ.

Διαλογή - Συσκευασία - τυποποίηση
Διαλογή - Συσκευασία - τυποποίηση

Το ώριμο προϊόν μεταφέρεται στους χώρους παραγωγής όπου γένεται επεξεργασία και παραγωγή του τελικού προϊόντος. Τα προϊόντα που παράγονται είναι πιπεριά σε άλμη ολόκληρη , πιπεριά χωρίς κοτσάνι έτοιμη για σάντουιτς, πιπεριά χωρίς κεφάλι για γέμισμα, και πιπεριά σε ροδέλες για πίτσες και αρτοσκευάσματα. Τα προϊόντα μας  συσκευάζονται ανάλογα με τις επιθυμίες   των πελατών μας και του τελικού καταναλωτή σε πλαστικά ή μεταλλικά δοχεία. Αμέσως γίνεται παλετοποίηση και τοποθέτηση στο χώρο αναμονής για φόρτωση.

Φόρτωση - διακίνηση
Φόρτωση - διακίνηση

Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους τα προϊόντα μας φορτώνονται συσκευασμένα σε παλέτες σε φορτηγά αυτοκίνητα.