Η Εταιρεία

Αγροτικά προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας

Η PEPER Α.Ε εταιρεία παραγωγής και τυποποίησης προϊόντων τουρσί ιδρύθηκε το 2000, υλοποιώντας το όραμα και τις φιλοδοξίες των μετόχων της για τη διάθεση εντός και εκτός Ελλάδας αγροτικών προϊόντων εξαιρετικής ποιότητας.


Διαβάστε περισσότερα >

Τα προϊόντα μας

Οι πιπεριές μας καλλιεργούνται στη Θεσσαλική γη και ωριμάζουν στις εγκαταστάσεις της ΠΕΠΕΡ Α.Ε. με μεγάλη φροντίδα και τεχνογνωσία. Τα προϊόντα μας περιλαμβάνουν:

Οι Εγκαταστάσεις

Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της PEPER A.E. εκτείνονται σε ιδιόκτητο χώρο 35 στρεμμάτων σε στρατηγικά επιλεγμένο σημείο, ώστε να βρισκονται πλησίον των πλέον καταλληλότερων περιοχών παραγωγής των ποικιλιών πιπεριάς από άποψη μικροκλίματος, εδάφους και αέρα.


Διαβάστε περισσότερα >